Visie

Wij zijn een hedendaagse kerk voor iedereen, waar we met passie voor God en liefde voor mensen groeien in geloof en wandelen in wat God voor ons bedoeld heeft, en zo samen het goede nieuws van Jezus Christus krachtig verspreiden in onze wereld.

Geert en Marriete - Senior Pastors

Onze kernwaarden

We hebben God lief boven alles

We geloven dat er vergeving is door het bloed van Jezus de Zoon van God voor ieder mens

We geloven in de bijbel en zien dit als het onfeilbare Woord van God

We geloven in een dagelijkse persoonlijke leiding door de Heilige Geest

We willen onze naaste liefhebben als onszelf, in de kerk en in de wereld om ons heen

We willen niet ons eigen gelijk zoeken, maar elkaar begrijpen en vergeven

We vinden hechte relaties belangrijker dan posities of talenten

We willen elkaar aanvullen en niet aanvallen

We willen vrijgevig zijn met onze tijd, energie en geld

We willen iedereen to volle bloei zien komen en een houding van uitmuntendheid ontwikkelen

We zijn flexibel vanuit een groot geloof dat bij onze God alles mogelijk is