Gebed

 

 

 

 

Gebed is de motor van Life Builders.
Doorbraken in (persoonlijke) situaties zijn mogelijk door gebed.

De gebedsmomenten zijn op:

Iedere 1e woensdag van de maand

De Healingrooms iedere vrijdag 10.00-12.00 uur

Bidstond op maandag t/m vrijdag op werkdagen 07:30-08:00 uur

Iedere zondag na de samenkomst is het gebedsteam aanwezig