Gebed

 

 

 

 

Gebed is de motor van Life Builders.
Doorbraken in (persoonlijke) situaties zijn mogelijk door gebed.

De gebedsmomenten zijn op:

  • Iedere 1e woensdag van de maand
  • De Healingrooms iedere vrijdag 10.00-12.00 uur
  • Iedere ochtend van maandag tot en met vrijdag 06:45-07:45 uur
  • Iedere zondag na de samenkomst is het gebedsteam aanwezig