Gebed

 

 

 

 

Gebed is de motor van Lifebuilders.
Doorbraken in (persoonlijke) situaties zijn mogelijk door gebed.

De gebedsmomenten zijn online:

Elke werkdag van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 8.00 uur.

Iedere zondag na de samenkomst is het gebedsteam aanwezig.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u mailen naar: info@lifebuilders.nl