Het Bestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid over de praktische en financiële gang van zaken in de gemeente.

Geert Oosterhuis is voorzitter tevens hoofdverantwoordelijke voor de geestelijke gang van zaken binnen Lifebuilders samen met Mariette Oosterhuis als  secretaris en Jefry Wierenga als penningmeester, daarnaast is Udiese de Haan algemeen bestuurslid.

Er vindt externe controle plaats door een auditor van Gabriël Financiële Bescherming, die zorg draagt voor goedkeuring van de kwartaal- en jaarrekeningen.