Het Bestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid over de praktische en financiële gang van zaken in de gemeente.

Geert Oosterhuis is voorzitter tevens hoofdverantwoordelijke voor de geestelijke gang van zaken binnen Lifebuilders. Sinds januari 2021 zijn Henk Kerkhoven en Mariette Oosterhuis verantwoordelijk voor de financiële zaken. Eind 2021 is Sigrid Beek het financiële team komen versterken. Daarnaast is Udiese de Haan algemeen bestuurslid.

Er vindt externe controle plaats door een auditor van Yukiworks, die zorg draagt voor goedkeuring van de kwartaal- en jaarrekeningen.