Het Bestuur

 

 

 

 

Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van Life Builders bestaat uit de beide voorgangers, Geert en Mariëtte Oosterhuis en Udiese De Haan-Stoomrat. De taken van het bestuur hebben de eindverantwoordelijkheid over de praktische en financiële gang van zaken in de gemeente. Henk Kerkhoven en Mariëtte Oosterhuis zijn op dit moment samen penningmeester, die in de staf zitting heeft en nauw met het bestuur samenwerkt voor het beheer van de financiën.
 
Er vindt externe controle plaats door een auditor van Gabriël Financiële Bescherming, die zorgdraagt voor goedkeuring van de kwartaal- en jaarrekeningen.
 

Geert en Mariëtte Oosterhuis

IMG_5604

Voorzitters / Voorgangers