Onze Visie

Een grote sterke doelgerichte en moderne kerk bouwen gericht op alle lagen van de bevolking, een kerk die op basis van hechte relaties vanuit een passie voor God en mensen om ons heen samenwerkt en leiders voortbrengt, die erop gericht zijn alle generaties in Hoorn en daarbuiten met het fantastische nieuws van Jezus Christus te bereiken.

Onze Missie

Vervulling van het grote gebod en van de grote opdracht:  Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf.

Onze kernwaarden

 • We hebben God lief boven alles – Mattheus 22:37
 • We geloven dat er vergeving is door het bloed van Jezus de Zoon van God voor ieder mens – Hebreeen 9:12
 • We geloven in de bijbel en zien dit als het onfeilbare Woord van God – 2 Petrus 1: 20-21
 • We geloven in een dagelijkse persoonlijke leiding door de Heilige Geest – Efeze 1:13-14, Romeinen 8:14-15
 • We willen onze naaste liefhebben als onszelf, in de kerk en in de wereld om ons heen – Mattheus 22:37
 • We willen niet ons eigen gelijk zoeken, maar elkaar begrijpen en vergeven – Filippenzen 2: 3-5
 • We vinden hechte relaties belangrijker dan posities of talenten – Johannes 15: 13-14, Spreuken 17:17
 • We willen elkaar aanvullen en niet aanvallen – 1 Korinthe 12: 12-24
 • We willen vrijgevig zijn met onze tijd, energie en geld – 2 Korinthe 9:7
 • We willen iedereen to volle bloei zien komen en een houding van uitmuntendheid ontwikkelen – Johannes 15: 5-7
 • We zijn flexibel vanuit een groot geloof dat bij onze God alles mogelijk is – Lukas 18:27