WIE ZIJN WIJ

Ons website-adres is: https://lifebuilders.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LIFEBUILDERS.NL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van LIFEBUILDERS.NL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan LIFEBUILDERS.NL verstrekt. LIFEBUILDERS.NL kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM LIFEBUILDERS.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

LIFEBUILDERS.NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan LIFEBUILDERS.NL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG LIFEBUILDERS.NL GEGEVENS BEWAART

LIFEBUILDERS.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

LIFEBUILDERS.NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CONTACTFORMULIEREN | COOKIES

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden.
Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.
Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LIFEBUILDERS.NL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. LIFEBUILDERS.NL gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

LIFEBUILDERS.NL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van LIFEBUILDERS.NL bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan LIFEBUILDERS.NL te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
LIFEBUILDERS.NL heeft hier geen invloed op.
LIFEBUILDERS.NL heeft Google geen toestemming gegeven om via LIFEBUILDERS.NL
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lifebuilders.nl. LIFEBUILDERS.NL
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LIFEBUILDERS.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LIFEBUILDERS.NL maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LIFEBUILDERS.NL
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LIFEBUILDERS.NL op via
info@lifebuilders.nl. LIFEBUILDERS.NL is een website van LIFEBUILDERS.NL.

LIFEBUILDERS.NL is als volgt te bereiken:

Postadres: Dampten 16
1624 NR Hoorn

Vestigingsadres: Dampten 16
1624 NR Hoorn

Telefoon:
06-11517761

E-mailadres:
info@lifebuilders