Onze Voorgangers

foto voor website Geert en Mariettesmall1

Van harte welkom op onze site!

We willen graag dat Lifebuilders een kerk is waar jij je thuis voelt en persoonlijk zult ervaren dat God om jou geeft en een doel heeft met je leven.

Wie zijn wij? Wat geloven wij?

Wij, geloven en weten uit ervaring dat God Zijn Zoon gegeven heeft om gebroken levens te herstellen en tot volle bloei te zien komen. Gods Geest verandert mensen van binnenuit. Vanuit die passie komen we bij elkaar om Hem te eren en  beter te leren kennen. We willen elkaar helpen, echte relaties met God en mensen op te bouwen en als een  familie met elkaar om te gaan in een sfeer van vriendschap en acceptatie. Ons verlangen is dat mensen uit alle culturen en nationaliteiten zich thuis voelen.

Wij geloven dat we een belangrijke verandering in het geestelijke klimaat van onze stad en omgeving te weeg kunnen brengen. Dit doen we o.a. door met het evangelie midden in de maatschappij te staan en met allerlei maatschappelijke organisaties samen te werken. Wil je meer van onze kerkactiviteiten weten?

Op deze website kun je je naam in vullen voor meer informatie.

Geert en Mariëtte Oosterhuis